Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

          NAMMAN ERÄMIEHET RY, HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ
 

1. Hirvenkaatolupien jakoperusteet ja lupamaksuosuudet


• Seura vähintään 20%
• Maanomistajat 15%
• Pyytäjät enintään 65%

• Seura maksaa seuran ja maanomistajien osuuden lupamaksuista.

• Seura osallistuu omalla osuudellaan (35%) seuraaviin pyyntikustannuksiin:

    • Pyyntiin osallistumattomien korttihenkilöiden kaikki pyyntiin liittyvät maksut

• Pyytäjät maksavat oman osuutensa luvista sekä pyyntiin liittyvistä kuluista

• Pyynti tapahtuu ensisijaisesti viikonloppuisin

• Viikkopyynnistä päätetään kesäkokouksessa

• Lihanjako ja kustannukset määräytyvät pyyntipäivien perusteella:

     • Ampumakilpailuun ja kesäkokoukseen osallistumisesta (samalla hirvikokous) yhden pyyntipäivän

     • Peijaisten järjestelyihin osallistumisesta (lihanleikkuu, perunateatteri jne.) yhden pyyntipäivän

     • Taljojen viennistä taljojen ostajalle, yhden pyyntipäivän

     • Suoritetuista talkoopäivistä yhden pyyntipäivän /talkoopäivä (yksi talkoopäivä on 8 tuntia

     • Talkoopäivien maksimimäärä päätetään vuosittain talvikokouksessa

       • Ilmoitus talkoopäivistä (tunnin tarkkuudella ja eriteltynä päiväkohtaisesti mitä on tehty) toimitettava kirjallisena (sähköposti, paperi) metsästyksenjohtajalle viimeistään hirvenmetsästyksen aloitusviikonloppuna. Myöhässä tulleita ilmoituksia ei huomioida talkoopäiviksi.

       •Seuran hallitus tarkistaa ja hyväksyy talkootunnit

       • Tilaisuuksista, joista saa pyyntipäivän, ei voi laskea talkootunneiksi
 

       • Jos pyytäjä on saanut enemmän lihaa, kuin pyyntipäivät edellyttävät on maksu 8 €/kg. Jos vastaavasti lihaosuus on vajaa maksetaan pyytäjälle 8 €/kg.
 

2. Lihanjako


• Hirvijohtaja määrää kaadetulle hirvelle jakoporukan, joka huolehtii paloittelun ja lihojen jakamisen keskenään ja ilmoittaa metsästyksen johtajalle kunkin jakajan saaman lihaosuuden.

• Hirven kaataja on mukana jakoporukassa, mikäli hän ei ole vielä omaa lihaosuuttaan saanut

• Maanomistajien lihaosuuksin paloittelu suoritetaan koko seurueen toimesta ja kaikki pyytäjät ovat siihen velvollisia osallistumaan. Lihan jakelu tapahtuu nylkyvajalla etukäteen ilmoitettuna aikana. Maanomistaja tai hänen edustajansa noutaa itse osuutensa. Noutamatta jääneet lihat pyritään jakamaan maanomistajille seuran toimesta. Maanomistajien lihojen jakeluun osallistuvat henkilöt saavat talkootunteja tehtyjen tuntien mukaisesti.

 

3. Metsästysseurueen jäseneltä vaaditaan


• Voimassa oleva ja ko. kaudella maksettu metsästyskortti.

• On seuran jäsen ja maksanut jäsenmaksun.

• Voimassa oleva hirvi- tai karhukortti. Maanomistajajäseniltä ei kokeen suoritusta vaadita.

• Että hän on luonteenominaisuuksiensa, metsästystaitonsa ja kokemuksensa puolesta hirvenmetsästykseen sovelias.

• Omaa sellaiset aseenkäsittelytaidot, että hänet sen puolesta voidaan seurueeseen hyväksyä.

• Uuden metsästäjän oltavana aseettomana harjoittelijana kaksi vuotta. Metsästyksen johtaja voi harkintansa mukaan lyhentää tätä aikaa.

• Henkilö, jota on rangaistu metsästysrikoksesta ei voida valita seurueeseen kolmena rikkomusta seuraavana vuonna.

• Seurueeseen kuuluvat metsästäjät velvoitetaan suorittamaan hyväksytysti virallinen hirvi- tai karhukoe, osallistumaan seuran sisäiseen hirvi- tai karhukokeeseen tai osallistumaan seuran järjestämiin ampumaharjoituksiin tai kilpailuihin.

• Jokainen hurvenpyyntiin osallistuva henkilö pyrkii tekemään vähintään 20h talkootunteja ennen ko. jahtikauden alkua.

 

4. Jäsen ei saa kuulua samanaikaisesti muihin hirviseurueisiin.

 

5. Vieraat ja heidän osallistuminen metsästykseen.

Päätetään kussakin tapauksessa seurueen päätöksellä. Vieraat ovat mukana omalla vastuullaan ja ilman lihaosuutta.

 

6. Hirven kaatajalle kuuluu pää, sarvet nahka ja sisäelimet.

• Hirven ampuja on hirven kaataja. Jos hirveä on ampunut useampi henkilö, kaataja on ensimmäisen tappavan laukauksen ampunut. Tappavalla laukauksella tarkoitetaan sellaista osumaa, joka vahingoittaa tärkeitä hengitys- ja verenkiertoelimiä ja aiheuttaa hirven kuoleman muutaman minuutin sisällä laukauksesta.

Epäselvässä tapauksessa metsästyksen johtaja ratkaisee kuka on kaataja.

• Ampumahetkellä hirven asento ampujaan nähden on oltava sellainen, että tappavan laukauksen suorittaminen on mahdollista.

 

7. Seurue päättää milloin, miten ja missä metsästys aloitetaan ja miten sitä jatketaan.

 

8. Metsästysseurueen jäsenen velvollisuudet

• Seurueen tekemien päätöksien, metsästyksen johtajan antamien ohjeiden ja määräyksien sekä metsästyslain ja –asetusten ja hyvien metsästystapojen ehdoton noudattaminen.

• Osallistuessaan metsästykseen on oltava pukeutunut ylävartaloltaan  oranssiin asuun ja päähineeseen.

• Jokaisella tulee olla kartta seuran pyyntialueesta, kompassi ja seuran merkki näkyvällä paikalla.

• Osallistua seuraaviin tehtäviin:

     Kolmiolaskentaan, mahdollisten hirvieläinten vahinkojen ehkäisemiseen,
kaadettujen eläinten teurastukseen ja jälkikäsittelyyn, peijaisten ja illanvieton järjestelyihin sekä kaikkiin niihin tehtäviin joita hirvenpyynti seuralle aiheuttaa.

     •Huolehtii vuosittain ampumataitonsa ylläpitämisestä.

     •Välttää kilpailuluontoista metsästystä seurueen muiden jäsenten kanssa.

     •Edistää yhteishengen luomista seurueessa ja asettamaan seurueen kunnian henkilökohtaisen kaatokunnian edelle.

 

9. Seurueen jäsentä voidaan rangaista jos hän

• Aiheuttaa aseella vaaraa tai vahinkoa

• Ryhtyy hirvenmetsästykseen ilman johtajan lupaa

• Rikkoo hyviä metsästystapoja tai aiheuttaa seuran toiminnalle haittaa ja on siten metsästykseen ilmeisesti sopimaton

• Saapuu metsästykseen juopuneena tai krapulassa

• Käyttää metsästyksen aikana alkoholijuomia tai muita päihteitä

• Poistuu aiheetta passipaikalta

• Poikkeaa hirveä ampuessaan annetuista ohjeista lajiin, sukupuoleen tai ikään nähden.

• Jättää noudattamatta metsästyksen johtajan antamia määräyksiä.
 

10. Rangaistukset

• Erottaminen seurasta joko kokonaan tai määräajaksi

• Lihaosuuden menettäminen osaksi tai kokonaan

• Määräaikainen toiminta pelkästään ajomiehenä

• Varoitus

• Sarvisäännön voimassa ollessa, ampuu säännöistä poikkeavan hirven, niin menettää sarvet seuralle.

• Rangaistuspäätös on tehtävä heti, kun asiaan liittyvät seikat on selvitetty.

• Seurueesta erotettu ei ole oikeutettu saamaan takaisin suorittamiaan maksuja.

• Rangaistuksesta päättää metsästyksenjohtaja yhdessä varajohtajien kanssa.


11. LISÄKSI HUOMIOITAVA

• Eri tehtävien jako tasapuolisesti seurueen jäsenten kesken ottaen huomioon eri jäsenten kyky ja mahdollisuus eri tehtäviin.

• Sovittava seurueen kesken niistä tarvikkeista ja välineistä joita kullakin on mukana pyynnissä käyttökuntoisina, esim. radiopuhelimet.

• TURVALLISUUDEN JA INHINMILLISYYDEN pitäminen etusijalla oli sitten kysymys seurueen päätöksistä tai henkilökohtaisesta tilanneratkaisusta.

 

 

 

 

©2019 Namman Erämiehet ry - suntuubi.com